Zastosowanie wcięć i tabulatorów 1. Zapoznaj się z rozdziałem 5.2 oraz 5.3 i zapisz w zeszycie definicje: wcięcia oraz tabulatora (podręcznik s. 167-168).

 2. Wykonaj ćwiczenie 6 s. 167. Potrzebny plik Tekst7.

 3. Wykonaj ćwiczenie 7 s. 168. Potrzebny plik Tekst8.

Wzory i symbole w zadaniach szkolnych

 1. Zapoznaj się ze sposobem wstawiania indeksów górnych i dolnych oraz symboli w edytorze Word (podręcznik s. 174-175), a następnie wykonaj:
  - ćwiczenie 1 s. 174 punkt 1a) oraz 2
  - ćwiczenie 3 s. 176
  - ćwiczenie 4 s. 176

 2. Zapoznaj sie z najczęściej używanymi skrótami klawiaturowymi na s. 171 w WARTO ZAPAMIĘTAĆ. Zapisz w zeszycie nieznane Ci skróty, a następnie utwórz samodzielnie skrót klawiszowy, wykonując ćwiczenie 6 s. 177.
  Ćw. 6
  Przypisz skrót klawiszowy (Alt+d) do symbolu delty - Δ. Sprawdź, czy nie jest już przypisany innemu poleceniu.

Praca domowa

Odpowiedz w zeszycie na pytania 4, 5 i 6 s. 171.
Pytanie 4
Dlaczenie nie powinno się stosować zwykłych spacji do wykonania wcięcia pierwszego wiersza akapitu? Jak najlepiej wykonać wcięcie?
Pytanie 5
Wymień rodzaje tabulatorów i ich zastosowania.
Pytanie 6
W jakich przypadkach warto stosować spacje nierozdzielające?